lojërat

Football
Basketball
Tennis
Handball
Voleyball
Waterpollo
Baseball
Hockey
Rugby
Futbolli Amerikan
SPECIAL FAULI I PARË (SFP)
Nëntakimi Shenja Përshkrimi i nëntakimit
2 SFP 2 Faulin e parë në ndeshje do ta shkaktojë ekipi i paraqitur si mysafir
1 SFP 1 Faulin e parë në ndeshje do ta shkaktojë ekipi i paraqitur si vendas
Luajtja në ekipin i cili do ta shkaktojë faulin e parë në ndeshje